1st Faculty of Medicine Charles University 1st Faculty of Medicine Charles University Prague Center for Global Health
quinn 23.05.2017

Global Health Internship Program

Global Health Internship Program

Call for Global Health Internship Applications!!


Description: The Global Health Intern position provides an opportunity for Charles University Students to engage academically and practically in Global Health issues. This Internship position is available to 2nd to 6th years students and can last 1 to 2 years in duration (12 months for 6th year students) offering the opportunity to not only study pressing global issues but also learn the tools to be an advocate for Global Health and its study.


The Global Health Intern Responsibilities Include:


- Coordinating and organizing the Annual Global Health Forum in Prague

- Organising and applying for funding with different organisations and stakeholders

- The opportunity to support Prague Center for Global Health scholarship, research and publications

- Update and organise social media and global health news and the PCGH Website

- Estimated time per week is 2-4 hours and done via home computer with occasional meetings in-person

- Learn global health leadership skills and clinical aspects of public health medicine

- Contribute and have the opportunity to be a part and co-author of global health scholarship and publications


How to apply to Global Health Intern Position:


Please email the following by January 15th 2018 to: pcgh@lf1.cuni.cz; john.quinn@lf1.cuni.cz (this call has now been filled, please watch out for the 2017 round of applications and email or contact at anytime for ad hoc projects and activities) - if you are not available in Prague during these dates, please email or call at anytime and we can see about an alternate option for your study and internship. 

- Your updated CV

- 1 page letter of Intent / cover letter stating why you want to be a Global Health Intern and what you expect to accomplish in 1 to 2 years

- Skype or in person interviews with be offered to short-listed candidates

#---

Prague center for Global Health hledá stážisty!!!


V rámci stáže se student aktivně zapojí do problematiky globálního zdraví. Stáž je určená pro studenty 2. až 6. ročníku a trvá 1-2 roky (12 měsíců pro studenty 6. ročníku).

Nabízíme příležitost studovat palčivé globální problémy, ale též naučit se, jak být zastáncem globálního zdraví a své poznatky použít pro další studie našeho centra.


Pracovní náplň stážisty: - Organizace a koordinace Fóra o Globálním zdraví v Praze

- Organizace a žádosti o financování centra

- Podpora centra ve výzkumu, stipendijních programech a publikacích

- Aktualizace a organizace sociálních médií a novinek ze světa globálního zdraví

- Předpokládaná pracovní doba je 2-4 hodiny týdně, práce z domova, nutné mít vlastní počítač, také občasná osobní setkání

- Nastudování základu globálního zdraví a klinických aspektů veřejného zdravotnictví

- Příležitost být spoluautorem publikací a stipendijních programů


Jak zažádat o stáž?


Prosím zašlete do 15.1.2016 na email pcgh@lf1.cuni.cz; john.quinn@lf1.cuni.cz

- Váš aktuální životopis

- Motivační dopis v angličtině, proč se chcete stát stážistou a co očekáváte za přínos po ukončení stáže


Kandidáti v užším výběru budou pozváni na osobní setkání nebo skype pohovor.
 


 

 

number of views: 579 last modification: quinn, 23.05.2017
Page ranking: If you think the article is not up-to-date, click here.